Toch overgangsrecht kapitaalverzekering hypotheek KEW / SEW

U kan uw bestaande levensverzekering in box 3 nog tot 01-04-2012 naar box 1 laten verhuizen. Lees voor meer achtergrond informatie het artikel van afgelopen woensdag op onze site. Eerder vond minister Weekers het niet noodzakelijk een overgangsregeling in te voeren. Minister Dijsselbloem van Financiën gaf echter wel gehoor aan het verzoek van uit de branche en huiseigenaren.

Wat kan u als klant met dit nieuws? Woensdag hebben wij u geadviseerd actie te ondernemen voor 31-12-2012. Dit advies is nog steeds van toepassing, maar de datum is verschoven naar 31-03-2013.

Meer uitleg en details: eerder was al bekend gemaakt dat voor huizenkopers na 01-01-2013 de enige mogelijkheid om hypotheekrente af te kunnen trekken een Annuïteitenhypotheek is. Mensen die al een koop woning hebben of een voor 01-01-2013 een onherroepelijke koop- of aannemingsovereenkomst bestond hebben ondertekend kunnen nog wel van de huidige hypotheekregels en voordelen gebruik (blijven) maken.

Door de invoering van het verplichte annuïtaire aflossingsschema, is per 1 januari 2013 geen plaats meer voor de fiscale faciliteit voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Een begrijpelijk gevolg omdat door de aflossing via een annuïteitenhypotheek er op de einddatum geen box-1-schuld meer is. Detail is dat is dat de SEW en BEW pas sinds 1 januari 2008 fiscaal geïntroduceerd zijn.

Op 31 december 2012 bestaande contracten van kapitaalverzekeringen (zowel KEW als oudere regimes), SEW en BEW worden gerespecteerd. Voorwaarde is wel dat bij de KEW het verzekerd kapitaal niet wordt verhoogd en bij de SEW en BEW de overeengekomen inleg volgens het contract per 31 december 2012 niet wordt verhoogd. Ook kan nog een fiscaal gefaciliteerde KEW, SEW of BEW worden gesloten na 31 december 2012 voor de aflossing van een lening die na 31 december 2012 is aangegaan als voor die woning op 31 december 2012 al een onherroepelijke koop- of aannemingsovereenkomst bestond. Het blijft mogelijk om een huidige, onder het overgangsrecht vallende KEW, SEW of BEW, fiscaal geruisloos voort te zetten in een andere KEW, SEW of BEW. Hiervoor geldt uiteraard ook de voorwaarde dat het verzekerd kapitaal respectievelijk de inleg niet na 31 december 2012 mag zijn verhoogd.

Een checklist:

  • heeft u een levensverzekering waar u uw hypotheek mee wil aflossen? (spaarhypotheek / levenhypotheek)?
  • valt deze verzekering in box 1 (en is het al een KEW) of in box 3?
  • bel uw verzekeraar of adviseur als u dit niet zeker weet en vraag een schriftelijke bevestiging
  • kent deze levensverzekering een ingangsdatum voor 14-09-1999? Vraag dan uw adviseur voor uw wijzigingen. doorvoert. Wellicht is uw polis al vrijgesteld van vermogensrendementsheffing
  • Neem contact op met Advieslink Ook als u (nog) geen klant bij ons bent. Samen kijken we naar uw mogelijkheden om een mogelijk fiscaal drama voor u te voorkomen