Nieuw: de vitaliteitsregeling

Fiscaal voordelig sparen vanaf 2013 mogelijk

Zoals bekend zijn  op 1 januari 2012 de spaarloonregeling en de levensloopregeling vervallen. Voor beide regelingen geldt een overgangsregeling. Per 1 januari 2013 wordt een nieuwe spaarregeling ingevoerd, het vitaliteitssparen.

Spaarloon

De spaarloonregeling is per 2012 afgeschaft. Het opgebouwde vermogen valt vrij in 2012, maar als deelnemer kan u uw tegoed ook laten staan om gebruik te kunnen blijven maken van de vrijstelling in box 3. In dat geval valt jaarlijks automatisch het gespaarde bedrag dat 4 jaar op de spaarloonrekening heeft gestaan, vrij.

Levensloop

Ook de levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. Voor levensloopdeelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 op de levensloopregeling hadden staan, is er een overgangsregeling. Deze deelnemers mogen doorgaan met sparen in de levensloopregeling volgens huidige regels. Per 01-01-2012 word er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

Deelnemers met een saldo minder dan € 3.000 kunnen niet meer bijstorten. Zij kunnen het gespaarde tegoed wel inzetten voor verlofdoeleinden. Er is echter vanaf 2013 nog een andere mogelijkheid:

In 2013 wordt het nieuwe Vitaliteitssparen geïntroduceerd. Alle deelnemers met een levensloopregeling kunnen in 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen.

Voor oud levensloopdeelnemers die niet onder de overgangsregeling vallen en in 2013 het tegoed niet omzetten in vitaliteitssparen, wordt het restant van hun levenslooptegoed op 31 december 2013 belast als loon.

Als deelnemers aan de levensloopregeling die onder de overgangsregeling vallen, vanaf 2014 de levenslooptegoeden alsnog over willen zetten in vitaliteitssparen, dan kan dat. Over de inbreng boven € 20.000 zal dan wel belasting afgedragen moeten worden. Er mag maar aan één regeling deelgenomen worden, vitaliteitssparen of levensloop.

Vitaliteitssparen

Met het nieuwe vitaliteitssparen kunnen deelnemers fiscaal vriendelijk sparen. De regeling kent geen opnamedoelen en beperkingen zoals de spaarloonregeling en de levensloopregeling. Beperkingen zijn er wel vanaf het bereiken van de 62-jarige leeftijd. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1, bij opname van een tegoed wordt over het op te nemen bedrag inkomstenbelasting geheven volgens het dan geldende tarief. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen wordt niet belast in box 3. Er geldt maximuminleg van € 5.000,- per jaar. Het maximale op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000. Opname uit het vitaliteitssparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.