Kortingen bij grote pensioenfondsen

Pensioenaanvulling

Tenzij de financiële markten zich dit jaar sterker oprichten dan verwacht, zullen drie van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land volgend jaar moeten korten op de pensioenen. Deelnemers van het fonds ABP moeten rekening houden met een korting van een half procent. Metaalpensioenfonds PME sprak donderdag van een verlaging met 6 tot 7 procent. Branchegenoot PMT heeft nog geen cijfers gepubliceerd.

De precieze hoogte van de kortingen wordt begin februari vastgesteld, waarna ook De Nederlandsche Bank (DNB) akkoord moet gaan. Of de maatregelen definitief doorgaan, wordt aan het eind van 2012 bepaald op basis van de dekkingsgraden van de betreffende fondsen. De overige twee grote fondsen, Zorg en Welzijn en het Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid, hoeven nog geen maatregelen te nemen.

Als de pensioenfondsen daadwerkelijk moeten korten, hebben ale deelnemers daar last van. Gepensioneerden krijgen in dat geval vanaf april 2013 een lagere uitkering en werkenden bouwen minder pensioenrechten op. Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel dat grote fondsen dit doen.

Bij ABP worden bovendien de premies verhoogd. De extra premietoeslag die deelnemers sinds augustus 2010 moeten betalen, wordt verhoogd van 1 procent naar 3 procent. „Helaas zijn wij bij deze dekkingsgraad genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen”, aldus voorzitter Henk Brouwer, die zijn deelnemers graag beter nieuws had gebracht.

Lage rentestand

De sterke daling van de dekkingsgraden van pensioenfondsen in het afgelopen jaar, is deels het gevolg van de lage rentestand. Die jaagt de reserves die de fondsen moeten hebben omhoog en dat leidt tot tekorten. Verscheidene partijen, waaronder de FNV-bonden, zijn daar kritisch over. Zij pleiten ervoor dat de fondsen met een hogere rente mogen rekenen.

Zij kregen bijval van oppositiepartij SP en de PVV. De SP stelde dat ouderen niet de dupe mogen worden van wat hij „domme rekenregels” noemde. De PVV wees op de uitzonderlijke situatie die de eurocrisis heeft veroorzaakt en pleitte voor een tijdelijke terugkeer naar een vaste (en hogere) rekenrente. Hiermee word het probleem doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Wederom een bevestiging dat het op peil houden van uw eigen pensioenaanvullingen en de bewustwording van uw situatie nu en in de toekomst steeds belangrijker is. Tenzij u kiest voor een oplossing als op de foto bij dit artikel.