Fiscaal drama dreigt voor vele huizenbezitters

Heeft u op dit moment een hypotheek met een (gedeeltelijke) spaar- of levenhypotheek? Lees dan aandachtig verder. Er dreigt een grote fiscale strop zonder dat u zich daar van bewust bent.

Deze waarschuwing komt van Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en het Verbond van Verzekeraars. Volgens beide organisaties ontstaat onduidelijkheid en problemen voor zowel consumenten als financieel adviseurs als de overheid toch de fiscale regels al per 1 januari wijzigt. De branche heeft opgeroepen om met een volledig pakket van maatregelen te komen per 01-01-2014. De overheid kiest vermoedelijk voor het vervroegd invoeren.

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, kunnen woningeigenaren vanaf 2013 hun de polis van hun spaar- of levenhypotheek niet meer overhevelen van box 3 naar box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Dit betekent dat u als woningeigenaar over de opgebouwde waarde van zo’n verzekering elk jaar 1,2% belasting moet betalen, voor het deel dat de fiscale vrijstelling (in box 3) overstijgt. Een voorbeeld: als de waarde 50.000 euro boven de vrijstelling uitkomt, komt dit neer op 600 euro extra belasting per jaar. En dat bedrag neemt toe naarmate de waarde in de verzekering groeit. Dit ondanks de beloften van het kabinet om bestaande hypotheekvoordelen in stand te laten.

U kan aan deze fiscale strop ontkomen door van de verzekering in box 3 een Kapitaalverzekering Eigen Woning te maken. De praktijk is dat meeste huiseigenaren deze wijziging pas doorvoeren zodra de waarde van de verzekering boven de vrijstelling in box 3 uitkomt: dat is het moment dat er belasting betaald moet worden over de waarde van de polis. Door het kabinetsvoornemen vervalt deze mogelijkheid na 1 januari. Als het voorstel wordt aangenomen, ontbreekt voldoende tijd voor goede advisering, informatievoorziening en eventuele aanpassingen.

Vele partijen hebben inmiddels het kabinet en de Kamer opgeroepen een samenhangend pakket aan duidelijke maatregelen voor de woningmarkt in te voeren per 1 januari 2014, en af te zien van invoering van ingrijpende deelmaatregelen per 1 januari 2013. Als toch wordt besloten diverse deelmaatregelen al op 1 januari aanstaande in te voeren, zal voor deze specifieke problemen een overgangsmaatregel getroffen moeten worden die u als klant de tijd geven om uw hypotheek aan te passen aan de wetswijzigingen. Het Verbond van Verzekeraars en OvFD vinden het zorgelijk dat het kabinet de Tweede Kamer heeft laten weten “geen redenen te zien” om deze groep huiseigenaren tegemoet te komen. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus OvFD en Verbond van Verzekeraars.

Wacht niet tot het te laat is. Maak nu alvast uw keuze en neem maatregelen om een fiscaal drama te voorkomen.

Een checklist:

  • heeft u een levensverzekering waar u uw hypotheek mee wil aflossen? (spaarhypotheek / levenhypotheek)?
  • valt deze verzekering in box 1 (en is het al een KEW) of in box 3?
  • bel uw verzekeraar of adviseur als u dit niet zeker weet en vraag een schriftelijke bevestiging
  • kent deze levensverzekering een ingangsdatum voor 14-09-1999? Vraag dan uw adviseur voor uw wijzigingen. doorvoert. Wellicht is uw polis al vrijgesteld van vermogensrendementsheffing
  • Neem contact op met Advieslink Ook als u (nog) geen klant bij ons bent. Samen kijken we naar uw mogelijkheden om een mogelijk fiscaal drama voor u te voorkomen