Financiële Planning

Wat is financiële planning? Een persoonlijk financieel plan is een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht en overzicht van alle financiële aspecten die u al goed heeft geregeld en welke nog aanvulling of bijsturing behoeven. Aan de hand van dit persoonlijk financieel plan bespreekt uw adviseur met u uw huidige en toekomstige wensen. Aansluitend aan deze inventarisatie kan uw adviseur u adviseren welke stappen u kunt ondernemen om uw financiële wensen te kunnen realiseren.

Wat levert een persoonlijk financieel plan u op? Een persoonlijk financieel plan verandert uw mappen met polissen, pensioenoverzichten. hypotheek stukken en alle andere financiële zaken in een compleet en helder overzicht. Het brengt minder goed verzorgde financiële zaken aan het licht, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen en waar u wellicht op kunt besparen. Dit verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan.

In een financieel planningsgesprek worden 4 verschillende scenario’s besproken: * lang leven: (eerder) stoppen met werken; * overlijden: welk inkomen heeft de nabestaande partner; * arbeidsongeschiktheid; * ontslag.

Voor wie: is een financieel plan nodig? Om kort te zijn: financiële planning is voor iedereen interessant. Uw persoonlijke wensen worden in kaart gebracht om vervolgens uw bestaande situatie door te nemen. Deze word daarna vergeleken met uw wensen. In de laatste stap worden uw huidige middelen ingezet om uw doelstelling te bereiken.

Advieslink werkt met het 4 stappen systeem waarbij u zelf aan het stuur zit. Stap 1: u bepaalt de gespreksonderwerpen: bv: (eerder) stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, inkomen na overlijden, werkloosheid etc. Stap 2: uw huidige situatie wordt samen met u doorgenomen: hypotheek of huur, pensioen bij huidige en vorige werkgevers, lopende (levens-)verzekeringen, vermogen, krediet etc. Stap 3: uw huidige situatie wordt door de adviseur vergeleken met uw wensen. Er wordt gekeken naar hoe u uw budget nu inzet om uw doelen uit stap 1 te bereiken, of u hiermee uw doelen bereikt en of dit beter kan. Stap 4: in stap 4 wordt binnen uw budget gezocht naar oplossingen om uw budget optimaal in te zetten zodat u uw wensen uit stap 1 (zo goed mogelijk) kunt realiseren.

Belangrijk: Uw wensen zijn het uitgangspunt voor financiële planning U ontvangt een volledig uitgewerkt adviesrapport wat niet alleen een naslag werk voor uzelf is, het wordt ook gebruikt als basis voor de vervolggesprekken om uw plan bij te sturen in de komende jaren. Het financieel plan is een momentopname; uw wensen veranderen, uw budget veranderd, de overheid veranderd regelgeving, pensioenfondsen voeren aanpassingen door in premiebetaling en dekking. Het is dus aan te raden regelmatig samen met uw adviseur uw financiële plan onder de loep te nemen en bij te sturen waar u dat nodig vind.

Kortom: financiële planning: een goed uitgangspunt voor uw financiële toekomst!