Disclaimer

Disclaimer

De door Advieslink op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Advieslink
Advieslink staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01134624.

Inhoud
De informatie die door Advieslink wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan aanvaard Advieslink echter geen aansprakelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Advieslink kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Advieslink aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Advieslink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Advieslink zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Advieslink.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Advieslink omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beleggingen
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

E-mail disclaimer
De informatie opgenomen in e-mails afkomstig van Advieslink kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren middels het retourneren van het bericht.