Blok: zzp-ers: voldoende mogelijkheden voor hypotheek

Den Haag, 18-06-2013

Eerder dit jaar hebben ondernemers de zwakke positie van zzp’ers op de woningmarkt aangekaart bij minister Blok. Zzp-ers krijgen lastiger een hypotheek ten opzichte van werknemers met een vast contract. Toch hebben zzp-ers, volgens Blok (Wonen) voldoende mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten.

De minister had begin februari bij de presentatie van het Woonakkoord aangegeven dat hij zou onderzoeken of de huidige hypotheekregels voldoende ruimte bieden op de woningmarkt voor zzp’ers en mensen met een flexibel contract. In een brief aan de tweede kamer zegt hij een dergelijk onderzoek nogmaals toe, maar hij geeft aan dat er volgens hem al voldoende mogelijkheden zijn voor deze groep om een hypotheek af te sluiten.

Hypotheekregels voor zzp-ers

Bij de toetsing van het inkomen bij het verkrijgen van een hypotheek, wordt bij zzp-ers en flexwerkers rekening gehouden met het gemiddelde van de inkomsten in de laatste drie jaar voor het toetsingsjaar. Verder kunnen zelfstandigen nog via  uitzonderingsmogelijkheden aantonen dat een inkomensstijging te verwachten valt. De minister geeft aan dat hypotheekverstrekkers op de hoogte zijn van deze mogelijkheden, maar dat wel aan hen is of ze er ook gebruik van maken.

De minister wil inzicht krijgen in welke mate banken gebruik maken van de mogelijkheden om zzp’ers aan een hypotheek te helpen, om te zien of maatregelen nodig zijn.

 

Twijfel over uitbreiding mogelijkheden

Blok zet vraagtekens bij verruiming van deze mogelijkheden om zelfstandigen meer kansen te geven op de woningmarkt. Hij twijfelt of verruiming wel zal helpen en of het verstandig is. Banken moeten volgens hem niet worden gestimuleerd om hypotheken te verstrekken aan mensen waarbij het niet zeker is of ze de lasten wel kunnen dragen.