Belastingplan 2021: overdrachtsbelasting aangepast?

De wetsvoorstellen met betrekking tot de overdrachtsbelasting kunnen grote gevolgen hebben voor zowel (jonge)starters als beleggers.
“Vervalt de overdrachtsbelasting nu voor mij en scheelt dat mij duizenden Euro’s zoals de makelaar aangeeft?
“moet ik niet snel nu een woning kopen als ik deze wil verhuren?
Uit mijn adviespraktijk blijkt dat veel mensen vragen hebben over de gevolgen hiervan: moet ik nu kopen? Moet ik de overdracht uitstellen? Advieslink legt uit hoe het zit.

Wat is er tot nu toe bekend:
Het kabinet heeft de infografic zoals op deze pagina staat gepubliceerd en hierin is terug te vinden hoe de overdrachtsbelasting er wellicht uit gaat zien.

1: op 15 september (Prinsjesdag) heeft het kabinet de miljoenennota en de rijksbegroting aangeboden aan de 2e kamer. Deze miljoenennota bestaat uit een pakket van voorstellen met begroting van de regering.

[artikel gaat verder onder de afbeelding]

Deze voorstellen worden de komende tijd besproken. Als de uiteindelijke begrotingen zijn goedgekeurd door het parlement – wanneer zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord zijn – dan wordt de wetgeving pas ingevoerd.


2: Er is nu bezwaar ingediend (op 24 september) door afdeling advisering van de Raad van State. Ter info: de Raad van State is het adviesorgaan van de regering en de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. De koning is voorzitter van de Raad van State.
Deze heeft de wetsvoorstellen beoordeeld die samen het zogenoemde pakket “belastingplan 2021” vormen. In de beoordeling staat te lezen dat de voorstellen nog het een en andere aan toelichting vereisen.
Meer info is hier na te lezen: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@122368/w06-20-0322-iii/

Er is overigens meer commentaar:
– vanuit de Woonbond: deze geeft aan dat het vervelende gevolgen kan hebben voor huurders. https://www.woonbond.nl/nieuws/overdrachtsbelasting-verhogen-slecht-volkshuisvesting
– de vastgoedsector geeft aan dat het kabinet alle adviezen die op voorhand al zijn gegeven door deskundigen uit de sector volledig naast zich neer heeft gelegd.

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting (zo heet deze voorgenomen wet) is op dit moment nog een wetsvoorstel. Het voorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel de verwachting is dat het voorstel zal worden aangenomen is er geen garantie dat het niet op bepaalde punten wordt aangepast.

Samengevat: het kan zijn dat de wet doorgaat, aangepast zal worden of toch volledig van tafel gaat. Of het schema zoals dat hiernaast staat vermeld gebruikt kan worden?
Wij houden u op de hoogte!

Ger Teppema
Financieel Adviseur

Belastingplan 2021: overdrachtsbelasting aangepast?

De wetsvoorstellen met betrekking tot de overdrachtsbelasting kunnen grote gevolgen hebben voor zowel (jonge)starters als beleggers.
“Vervalt de overdrachtsbelasting nu voor mij en scheelt dat mij duizenden Euro’s zoals de makelaar aangeeft?
“moet ik niet snel nu een woning kopen als ik deze wil verhuren?
Uit mijn adviespraktijk blijkt dat veel mensen vragen hebben over de gevolgen hiervan: moet ik nu kopen? Moet ik de overdracht uitstellen? Advieslink legt uit hoe het zit.

Wat is er tot nu toe bekend:
Het kabinet heeft de infografic zoals op deze pagina staat gepubliceerd en hierin is terug te vinden hoe de overdrachtsbelasting er wellicht uit gaat zien.

1: op 15 september (Prinsjesdag) heeft het kabinet de miljoenennota en de rijksbegroting aangeboden aan de 2e kamer. Deze miljoenennota bestaat uit een pakket van voorstellen met begroting van de regering.

[artikel gaat verder onder de afbeelding]

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/overdrachtsbelasting

Deze voorstellen worden de komende tijd besproken. Als de uiteindelijke begrotingen zijn goedgekeurd door het parlement – wanneer zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord zijn – dan wordt de wetgeving pas ingevoerd.

2: Er is nu bezwaar ingediend (op 24 september) door afdeling advisering van de Raad van State. Ter info: de Raad van State is het adviesorgaan van de regering en de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. De koning is voorzitter van de Raad van State.

Deze heeft de wetsvoorstellen beoordeeld die samen het zogenoemde pakket “belastingplan 2021” vormen. In de beoordeling staat te lezen dat de voorstellen nog het een en andere aan toelichting vereisen. Meer info is hier na te lezen: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@122368/w06-20-0322-iii/

Er is overigens meer commentaar: vanuit de Woonbond: deze geeft aan dat het vervelende gevolgen kan hebben voor huurders. https://www.woonbond.nl/nieuws/overdrachtsbelasting-verhogen-slecht-volkshuisvesting
De vastgoedsector geeft aan dat het kabinet alle adviezen die op voorhand al zijn gegeven door deskundigen uit de sector volledig naast zich neer heeft gelegd.

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting (zo heet deze voorgenomen wet) is op dit moment nog een wetsvoorstel. Het voorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel de verwachting is dat het voorstel zal worden aangenomen is er geen garantie dat het niet op bepaalde punten wordt aangepast.

Samengevat: het kan zijn dat de wet doorgaat, aangepast zal worden of toch volledig van tafel gaat. Of het schema zoals dat hiernaast staat vermeld gebruikt kan worden?
Wij houden u op de hoogte!

Ger Teppema
Financieel Adviseur