Belasting op vermogen aangepast vanaf 1 januari 2017

box3-belastingOp dit moment betaalt u 30% belasting over het rendement op uw vermogen. De belastingdienst gaat er vanuit dat uw vermogen rendeert op basis van 4%. Dit is het zogenaamd forfaitair rendement. De rente op spaargeld is echter een stuk lager dan 4%. Ook het rendement op beleggingen is meestal lager. Na een aantal jaren steggelen komt de aanpassing er nu echt.

Betalen op basis van het werkelijk rendement?
Belasting betalen over het rendement dat je echt hebt behaald, is de meest ideale situatie. De systemen van de Belastingdienst zijn hier echter (nog) niet op ingericht. Daarom is een alternatief bedacht waarbij het forfaitair rendement afhankelijk is van de hoogte van het vermogen.

De fiscus gaat ervan uit dat op een hoger vermogen ook een hoger rendement wordt behaald. De theorie is dat bij grotere vermogens meer kan worden belegd, en beleggen levert een hoger rendement op dan sparen.

Box 3 vanaf 2017
Er zijn twee belangrijke percentages in 2017. Het uitgangspunt van de Belastingdienst is dat een deel van het vermogen rendeert tegen 1,63% en een deel tegen 5,5%. Hoe hoger het vermogen, hoe meer wordt belast tegen het percentage van 5,5%. Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 25.000 (2017).

Schijf Grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 € 75.001 t/m € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%
Voorbeeld 2016De grondslag sparen en beleggen van Andre is op 1 januari 2016 € 100.000. Dit is zijn spaarsaldo min het heffingsvrij vermogen. Het forfaitair rendement is € 100.000 x 4% = € 4.000. Hierover betaalt Frits 30% belasting: € 4.000 x 30% = € 1.200.

Voorbeeld 2017
De grondslag sparen en beleggen van Andre is op 1 januari 2017 nog steeds
€ 100.000.

Voordeel schijf 1
Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Het voordeel is 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%.
Het voordeel is 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Voordeel schijf 2
Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%.
Het voordeel is 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%.
Het voordeel is 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Belasting box 3 in 2017
Het voordeel in box 3 is in totaal € 819 + € 1.361 + € 85 + € 1.086= € 3.351.
Hierover betaalt Andre 30% belasting: € 3.351 x 30% = € 1.005.

In bovenstaand voorbeeld betaalt Andre in de nieuwe situatie € 195 minder belasting. De hoogte van het vermogen bepaalt of er vanaf 2017 meer of minder belasting wordt betaald, dan in de oude situatie. In de regel gaat u bij een vermogensgrondslag vanaf € 195.000,- meer betalen dan in 2016 en daarvoor. Voor de belastingdienst maakt het niet uit of u uw vermogen belegd in aandelen of dat het op de spaarrekening staat.