AOW-leeftijd definitief naar 67 jaar

AOW-leeftijd definitief naar 67 jaar

DEN HAAG – 55 jaar na invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) gaat de pensioenleeftijd omhoog. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in de nacht van 10 op 11 juli 2012 in met de plannen om vanaf 2013 jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd. Eerder was dit al afgesproken in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie..

Kamp sprak na afloop van de stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces van „een doorbraak” en „een historisch besluit”. Volgens hem is een hogere AOW-leeftijd van belang om de oudedagsvoorziening met de vergrijzing voor volgende generaties betaalbaar te houden.

Vanaf 2023: 67 jaar

De  AOW-leeftijd stijgt de komende jaren.

Op verzoek van GroenLinks zegde de minister nog toe te onderzoeken of een betere overgangsmaatregel nodig is voor ouderen, voor wie het moeilijk is om een maand later uitkering van de AOW op te vangen. Ouderenbond ANBO zei zich ook zorgen te maken om ouderen met een smalle beurs door aanname van het wetsvoorstel van Kamp.

Protesten

De PVV, SP, PVDA en 50Plus vinden een hogere AOW-leeftijd nu niet nodig. Volgens de PvdA moet wel de pensioenleeftijd omhoog met de vergrijzing, maar moeten ouderen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden. PvdA verweet Kamp zomaar te breken met het pensioenakkoord waarover lang was onderhandeld met werkgevers en vakbonden en waarin de AOW-leeftijd in 2020 een eerste stap van 65 naar 66 jaar maakte. FNV, CNV en MHP reageerden na de stemmingen ook teleurgesteld dat hun akkoord „terzijde is geschoven” door de politiek.

Zelf controleren:

Zelf kijken wanneer de AOW voor u ingaat: www.checkuwaowleeftijd.nl

Wil u weten wat de gevolgen zijn voor uw situatie? Maak dan een afspraak met Advieslink om uw mogelijkheden te bespreken.